telefoon / sms 06-22 58 24 42

ethiek anders

ethiek & humor

Goed handelen is een serieuze aangelegenheid. Een goede manier om ingewikkelde, moeilijke, pijnlijke of frustrerende zaken over het voetlicht te brengen, is humor.

 

Of het nu gaat om samenwerking met collega's of andere deskundigen of met hulpvragers en hun naasten, met humor kun je vaak de vinger op de zere plek leggen op een manier die niet veroordelend maar wel herkenbaar is. Eens flink lachen om de meest rare situaties, die vaak niet wenselijk zijn, maakt het mogelijk om anders naar die situaties te kijken. Het wat uitvergroten van situaties op een humoristische manier kan leiden tot reflectie op de eigen inbreng bij het ontstaan van die situaties.

 

beginnen of eindigen met humor

Het op deze wijze beginnen of sluiten van een studiedag, symposium of teamdag, levert soms meer effect op dan menigeen voor mogelijk houdt. Samen leren en werken in de beroepssituatie is in het belang van iedereen. Begrip ontwikkelen voor elkaars beleving en de ervaren situatie biedt ruimte om te leren van elkaar. Met humor kun je op een respectvolle manier laten zien waar mensen langs elkaar heen praten, denken, voelen en handelen.

 

Lachen is gezond en dus een goede invalshoek om met elkaar te zoeken naar een gezamenlijk goed handelen. In overleg kan er, afhankelijk van het thema of de doelgroep, bepaald worden wat mijn inzet zou kunnen zijn.

 

ethiek in ons privéleven

Ethiek speelt ook in het leven van mensen in de privésfeer. Eens van gedachten wisselen en handvatten krijgen om lastige privévragen uit de emotionele sfeer te trekken en te beredeneren vanuit principes en feiten, kan verhelderend werken. Als spreker op bijeenkomsten wil ik daar samen met u een licht over laten schijnen.

 

voorbeelden van vragen

Ga ik nu wel of niet op mijn kleinkind passen en wat zijn daar de consequenties van bij een ja of een nee?

 

Wil ik of moet ik voor mijn ouder(s) zorgen en wat betekent dat voor mijn privéleven?

 

Is het verstandig en noodzakelijk dat ik alles nu op papier zet voor later, als ik mogelijk wilsonbekwaam ben, of is wie dan leeft wie dan zorgt een betere levenshouding?

 

Ik ben met pensioen en iedereen trekt aan mij om te participeren als vrijwilliger. Ik wil dat eigenlijk niet, ik heb mijn steentje al bijgedragen. Ben ik nu egoïstisch?