telefoon / sms 06-22 58 24 42

Curriculum Vitae

Hier vindt u een .pdf-versie
 
naam:
Erica Charlotte Westerveld
geboorte­datum:
26 maart 1957
adres:
Oosthavendijk 20
postcode:
4651 RS
plaats:
Steenbergen
telefoon:
06 22 58 24 42
KvK nr:
20160600

 

opleidingen

 

10 - 02 - 2017
certificaat Indicatiestelling
2013 - 2014
bijscholing herregistratie BIG-register verpleegkundige
2009 - 2010
cursus EVC assessor gecertificeerd
2005 - 2008
master Zorg Ethiek en Beleid, Universiteit Tilburg Divisie Geesteswetenschappen
afgestudeerd 29 september 2008
thesis: Leefwereldaansluiting van docenten bij deelnemers MBO-Welzijn, een moreel pleidooi op basis van Baarts presentietheorie
1999 - 2000
leergang Integrale psychogeriatrie post academisch niveau, stichting Psy-ger-on, Rotterdam
1991 - 1995
HBO-VO hogere kaderopleiding pedagogiek plus, met lerarenvariant Hogeschool Katholieke leergangen, Tilburg,
differentiatie: orthopedagogiek en sociale pedagogiek
professionele componenten: adviseren en begeleiden management en beleid
1987 - 1991
HBO- maatschappelijk werk, Hogeschool West-Brabant, Breda
1980 - 1982
kaderopleiding intramuraal, Hogere School voor Gezondheidszorg, Leusden (middenmanagementopleiding voor leidinggevende functies in de gezondheidszorg)
1979*
verpleegkundig praktijkdocent, Hogere School voor Gezondheidszorg, Leusden
1978
VSID/ GVT (voorscholing in dienstverband in gezinsvervangende tehuizen) stichting AZ, Zutphen
1973 - 1976
verpleegkundige zwakzinnigenzorg, Willem van de Bergh stichting, Noordwijk, (MBO)
1969 - 1973
Middelbaar Algemeen Vormend Onderwijs (MAVO), Rehoboth, Schiedam

 

ZZP-activiteiten

 

2009 - heden
zelfstandig ondernemer
gewerkt als assessor
 • beoordelen van EVC-trajecten voor de kwalificatiedossiers
  • Helpende Zorg en Welzijn niveau 2
  • PW niveau 3 en 4 kinderopvang/ jeugdzorg
  • MMZ niveau 3 en 4 gehandicaptenzorg/ volwassenwerk
 • afnemen van proeve van bekwaamheid bij gastouders thuis, Helpende Zorg en Welzijn niveau 2
 • afnemen van MMZ niveau 4 eindexamens: portfoliobeoordeling en eindgesprekken

 

gewerkt als docent
 • verkorte cursustrajecten Helpende Zorg en Welzijn bij thuiszorginstellingen
 • verkorte trajecten Pedagogisch Werker bij instellingen voor kinderopvang
 • verzorgen van lesblokken ethiek op HBO-niveau binnen de opleiding Sociaal Pedagogisch Hulpverlener
 • verzorgen van module ethische dilemma's binnen de post-MBO-opleiding Eerst Verantwoordelijke Verzorgende
 • beroepsethiek in de kinderopvang als pilot aan gediplomeerde leidsters binnen de kinderopvang en VVT-sector
 • incompanytraining gericht op samenwerken binnen de kinderopvang en VVT-sector

 

overige activiteiten
 • lid van de commissies ethiek zorg en ethiek jeugdzorg van het CNV
 • verzorgen van workshops bij CNV-symposia
 • ontwikkelen en uitvoeren van een pilot beroepsethiek binnen de kinderopvang voor het FCB in samenwerking met Mariëtte van den Hoven met het Utrechtse stappenplan als methode
 • in het kader van herregistratie als verpleegkundige 120 uren stage gelopen in een gezinsvervangend tehuis voor mensen met een verstandelijke beperking
 • sinds 2016 via Zorgzuster West-Brabant werkzaam als verpleegkundige in thuiszorg, hospice en verzorgingshuizen

 

werkervaring in het beroepsonderwijs

 

2016 - heden
Da Vinci college te Dordrecht
oktober 2016 - heden
gewerkt als docent verpleegkunde, MBO-opleiding

 

1995 - 2009
Regionaal Opleiding Centrum Zadkine te Rotterdam (MBO)
februari 1995 - juli 1996
gewerkt als docent omgangskunde, MBO-opleiding uiterlijke verzorging

 

vanaf september 1996
gewerkt als theoriedocent branche Welzijn, sociaal-pedagogisch werk (SPW niveau 3 en 4)

 

vanaf september 1999
gewerkt als docent theorie, vaardigheid en tutor volgens het probleemgestuurd (PGO) didactisch model van de MBO-opleiding Welzijn

 

2004 - 2009
gewerkt als docent bij de opleiding SPW-BGE
Deze studenten hebben allemaal ervaring als cliënt in de psychiatrie en worden opgeleid om specifiek die ervaring te benutten in hun rol als begeleider.
Gedoceerde vakken: psychopathologie, ethiek en organisatiekunde.

 

 
extra taken
 • schrijven van het lesmateriaal;
 • als kernteamlid verantwoordelijk voor de organisatie en onderwijsinhoud van de maatwerkafdeling SPW Gehandicapten niveau 3 en 4, 1999 - 2006
 • ontwikkelen van een support opleiding niveau 4 voor werkers in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking in samenwerking met de stichtingen Arduin en Maaskring, gebaseerd op het didactisch model natuurlijk leren. Beoordelen van portfolio en voeren van criterium gericht interview.
 • ontwikkelen van de opleiding Medewerker Maatschappelijke Zorg vanuit het didactisch leerlijnenmodel: ontwikkelen van examenopdrachten, beoordelingscriteria, toetsplan, leerplan, leerplanschema en lesstof.

 

 
extra werkzaamheden voor Zadkine Cursus en Advies (contractonderwijs):

 

gewerkt voor de stichting Psy-ger-on (opleidingen voor werkers in de zorg voor ouderen)
1999 - 2007
 • coördinator, docent en intervisie begeleider van een Post-HBO-opleiding, Rotterdam
  gedoceerde modules: levensgeschiedenis, seksualiteit, benaderingswijzen
 • LBO-en MBO-cursussen gegeven (niveau 2 en 3) modules methodisch werken, angst en agressie, depressie, zorgplan en werkplan, levensgeschiedenis, seksualiteit, benaderingswijzen en communicatie
 • incompanycursussen gegeven vanuit Psy-ger-on op niveau 3 en 4
  hiervoor lesmateriaal aangepast aan de wens van de instelling
 • incompany coachen van werkers op de werkvloer binnen verzorgingstehuizen met een gesloten afdeling

 

 
gewerkt als docent
2001 - 2008 opleiding gespecialiseerde gezinsverzorging (ondersteuning van gezinnen in een complexe gezinssituatie, ondersteuning aan mensen met een psychiatrische stoornis , licht dementerende ouderen) niveau 3+
 • module psychosociale en/ of psychiatrische problemen bij ouders met kinderen
 • module methodisch werken
 • module opvoedingsproblemen bij ouders met kinderen met ontwikkelings- en/ of gedragsproblemen
 • intervisie

 

 
gewerkt als docent/ trainer
 • 2007 - 2008 Politie-academie: docent sociale vaardigheden niveau 2, 3 en 4
 • 2008 - 2009 opleiding medewerker toezicht en veiligheid niveau 2, sociale com­mu­ni­ca­tie-/ vaar­dig­heids­training

 

 
gewerkt als assessor
 • afnemen van Proeve van bekwaamheid in gesimuleerde praktijksituaties bij stadswachten voor de gemeente Rot­ter­dam
 • beoordelen van gastouders d.m.v. EVC-trajecten aan de hand van het kwalificatiedossier Helpende Zorg en Welzijn niveau 2
 • afnemen van proeve van bekwaamheid bij gastouders voor PW en MMZ

 

 
kennis- en vaardigheidsgebieden waarin ik lesgeven heb
 • ontwikkelingspsychologie
 • orthopedagogiek
 • psychopathologie
 • zorgethiek/ filosofie
 • management/ organisatiekunde
 • methodisch werken
 • methodische werkbegeleiding
 • ondersteuningsmodellen
 • interventiemodellen
 • communicatieve vaardigheden
 • zorg voor mensen met een verstandelijke beperking
 • psycho-geriatrie
 • seksualiteit (hygiëne, ziektes, beleving en relaties)
 • gezondheidskunde, voeding , lichamelijke hygiëne, leefpatronen, ziek en gezond zijn

 

werkervaring in de zorg

 

1991 - 1995
Juliana Kinderziekenhuis, Den Haag
gewerkt als groepsleidster in de nachtdienst op een observatie PAAZ-afdeling (kinderpsychiatrie)
1985 - 1991
Stichting IJsselmonde Oost, Barendrecht
gewerkt als waarnemend hoofd van een gezinsvervangend tehuis, een kleinschalige voorziening voor 26 matig tot zeer licht verstandelijk gehandicapte mensen
In deze functie verantwoordelijk voor het totale interne beleid en het uitdragen en vormgeven van het stichtingsbeleid.
Bij afwezigheid van het hoofd het interne en externe beleid.
1980 - 1985
Hooge Burch, Zwammerdam
gewerkt als waarnemend hoofd op een kinderpaviljoen voor verstandelijk gehandicapte kinderen in de leeftijd van 6 tot 18 jaar, ernstig tot licht verstandelijk gehandicapt, lichte tot complexe gedragsproblematiek
In deze functie verantwoordelijk voor
 • het begeleiden van leerlingen in opleiding en leidinggeven aan het primaire zorgproces rond de kinderen: het ontplooien van de ontwikkelingsmogelijkheden
 • het onderhouden van contacten met ouders; informeren, rapporteren en het overleggen over/ afstemmen van de zorg voor hun kind
 • multidisciplinair overleg met andere deskundigen (arts/ psycholoog/ maatschappelijk werk)
 • het uitdragen en vormgeven van het instellingsbeleid
1979 - 1980
Stichting Philadelphia, Brummen
gewerkt als praktijkdocent van de Z-opleiding in ontwikkeling
In deze functie verantwoordelijk voor het vormgeven van de opleiding en het ondersteunen van het werkveld bij het opleiden van leerlingen in de praktijk
1976 - 1979
Stichting Philadelphia, de Steeg
2 jaar gewerkt als woninghoofd van een groep ernstig tot matig verstandelijk gehandicapte mensen
1 jaar gewerkt als waarnemend hoofd van de gehele voorziening, 32 bewoners van ernstig tot licht verstandelijk gehandicapt

In deze functie verantwoordelijk voor het totale interne beleid en het uitdragen en vormgeven van het stichtingsbeleid.
1973 - 1976
Dr. Mr. Willem van de Berghstichting, Noordwijk
gewerkt als leerling Z-verpleegkundige: ondersteuning van mensen met meervoudig complexe handicaps, zeer ernstige tot matige verstandelijke handicaps en met een verstandelijke handicap met complexe gedragsproblemen, ernstig tot licht verstandelijk gehandicapt

 

vrijwilligerswerk

 

2014 - heden
begeleiden van een verstandelijk beperkte man bij het bezoeken van Feijenoord en bij andere uitstapjes
2006
begeleiden en verzorgen van ernstig lichamelijk gehandicapte adolescenten tijdens een week sportkamp
1995 - 1996
ondersteunen op een afdeling voor demente bejaarden in het verpleeghuis in Steenbergen