telefoon / sms 06-22 58 24 42

over mij

mijn cv   mijn visitekaartje

een uitdaging

Als consulent/ docent ethiek blijft het een uitdaging jezelf te presenteren en daarin onderscheidend te zijn. Zo ben ik tot de conclusie gekomen dat het idee over mijn bezigheden als zzp-ster dat ik bij aanvang van mijn ondernemerschap had, niet overeenkomt met de opdrachten die ik binnenhaal en uitvoer. Veel meer dan ik verwacht had, blijf ik actief in de sectoren zorg, welzijn en onderwijs.

 

Het uitdragen en uitleggen wat het belang is van vakbekwaam zijn, is een terugkerend thema. Daaronder versta ik dat het belangrijk is aan te sluiten bij de belevingswereld en leefsituatie van de persoon die je als beroepsbeoefenaar ondersteunt. Dat ethiek daarin een eigen plek heeft, is voor mij vanzelfsprekend.

 

Ethiek stelt de vraag of onze normen en gewoonten wel leiden tot wat goed is voor het individu en de gemeenschap. Het ethisch aspect van denken en handelen binnen het werk bij iedereen onder de aandacht brengen, is mijn drijfveer.

 

Ik ben en blijf dus het liefst zo dicht mogelijk betrokken bij de beroepsgroep die werkzaam is in het directe contact met de klant, de kinderen, de jongeren, de cliënt, de student enz. Ik kom zo het beste tot mijn recht. Mijn huidige werkzaamheden hebben veelal te maken met een bewustwordingsproces. Het bewustwordingsproces bestaat eruit dat de beroepsbeoefenaar ontdekt dat ethisch denken en handelen als een rode draad door zijn werk loopt.

 

Een participerende samenleving doet een beroep op zijn burgers om mede verantwoordelijkheid te dragen voor de samenleving als geheel. Wie welke verantwoordelijkheid op zich dient te nemen en in welke rol (burger, familielid, ouder, vrijwilliger, mantelzorger of beroepsbeoefenaar) schept nog wel eens verwarring. De niet-beroepsbeoefenaar heeft zijn persoonlijke vragen en maakt in zijn denken en handelen ook ethische afwegingen in relatie tot zijn betrokkenheid bij de ander. Met hen meedenken en hen ondersteunen bij het maken van hun eigen afwegingen staat voor mij gelijk aan het ondersteunen van de beroepsbeoefenaar.

 

Van de beroepsbeoefenaar mag je verwachten dat hij de rollen kan scheiden en beroepsmatig invulling kan geven aan de hem toegewezen werkzaamheden. Een beroepsbeoefenaar heeft een beroep. Hij heeft een afgebakend functieprofiel met omschreven taken en verantwoordelijkheden en beschikt over kennis en vaardigheden om het beroep uit te oefenen. Maar de beroepsbeoefenaar is ook een persoon met eigen kenmerken en opvattingen.

 

Toegepaste ethiek kan een steun in de rug zijn om als persoon en als beroepsbeoefenaar het goede voor de ander en jezelf vorm te geven.